Privacyverklaring

HPoskam engineering, gevestigd aan Merwedestraat 18, 4105 GL Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
HPoskam engineering
Merwedestraat 18
4105 GL Culemborg

De heer H. Oskam is de Functionaris Gegevensbescherming van HPoskam engineering. Hij is te bereiken via info@hposkam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
HPoskam engineering verwerkt je persoonsgegevens enkel voor verzending van het bestelde product. Deze NAW-gegevens verstrek je zelf aan ons.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Telefoonnummer, E-mailadres.
Deze gegevens gebruiken wij alleen om de bestelling te kunnen verzenden en je op de hoogte te brengen van de verzend-status.

Motormerk, type en bouwjaar. Deze gegevens gebruiken wij om je bestelling te controleren, zodat je de juiste artikelen ontvangt die bij jouw motor passen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hposkam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

HPoskam engineering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: verzending van producten en informeren over de verzend-status.

Geautomatiseerde besluitvorming
HPoskam engineering neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HPoskam engineering) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? De bewaartermijn is 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
HPoskam engineering verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
HPoskam engineering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HPoskam engineering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@hposkam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

HPoskam engineering wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HPoskam engineering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@hposkam.nl
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
HPoskam engineering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 jaar > voor bestelling en/of nabestellingen
Personalia > 7 jaar > voor bestelling en/of nabestellingen
Adres > 7 jaar > voor bestelling en/of nabestellingen
Enzovoort > 7 jaar > voor bestelling en/of nabestellingen